Driver - Phần mềm hỗ trợ thiết bị

Để quý khách hàng chủ động làm chủ thiết bị của mình, Hà Việt Pro xin gửi đến các bạn Driver hỗ trợ cài đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng.

 

DRIVER MÁY IN HÓA ĐƠN

-   Máy in hóa đơn Epson 

Download

-   Máy in hóa đơn Citizen

Download

-   Máy in hóa đơn Antech 

Download

-   Máy in hóa đơn Xprinter

Download

-   Máy in hóa đơn Gprinter

Download

-   Máy in hóa đơn Apos

Download

 

DRIVER MÁY IN MÃ VẠCH

-   Máy in tem nhãn mã vạch Citizen 

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Godex

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Zebra

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Datamax

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Bixolon

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Honeywell

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Zebra

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Antech

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch TSC

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Samsung

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Toshiba

Download

-   Máy in tem nhãn mã vạch Xprinter

Download

-   Phần mềm thiết kế mã vạch Bartender V10.0

Download

 

PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

-   Phần mềm chấm công MitaPro 2015 + SQL 2005 +Tool

Download

-   Crack Win 10 + Office

Download

  Phần mềm tuần tra bảo vệ  IPMS V3.5.7

Download

-   Phần mềm tuần tra bảo vệ  IPMS IPMS V3.6

Download

-   Tools hỗ trợ phần mềm máy tuần tra bảo vệ

Download

-   phần mềm wise eye 5.1

Download

 

PHẦN MỀM CAMERA

-   Phần mềm Camera Hikvision

Download

-   Phần mềm Camera KBvision

Download

 

PHẦN MỀM BÁN HÀNG

-   Phần mềm Vtex

Download

-   Phần mềm bán hàng POS365

Dùng thử

 

PHẦN MỀM MÁY CHIẾU VẬT THỂ

  -   máy chiếu vật thể joyusing 

Download

REPAIR TABLE `item` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `item`

REPAIR TABLE `sessions` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `sessions`

Optimize All tables in 7.40862s