Công nghệ

Cổng kết nối

Tốc độ quét

Chế độ quét

Số tia quét

Hình thức sử dụng

Kiểu kết nối

Tổng số 12 Sản phẩm
Tổng số 12 Sản phẩm
REPAIR TABLE `item` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `item`

REPAIR TABLE `sessions` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `sessions`

Optimize All tables in 5.13557s