Độ phân giải

Bộ nhớ ram

Cổng kết nối

Xuất xứ

Tổng số 22 Sản phẩm
Tổng số 22 Sản phẩm
REPAIR TABLE `item` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `item`

REPAIR TABLE `sessions` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `sessions`

Optimize All tables in 6.10212s